Verzending & Retourbeleid

Verzendbeleid

1. Betaling dient vooraf te geschieden.
2. De bestelling wordt onder normale omstandigheden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden. Het risico van verzending is voor de klant.
3. Verzendkosten zijn afhankelijk van het ordervolume, het gewicht en de grootte van het pakket, standaard TNT-post en het land van levering, zie ook 2.6.
4. Controleer voordat u uw bestelling verzendt of het bestelformulier correct is ingevuld. Mypro stuurt uw bestelling naar het door de klant ingevulde adres en is niet verantwoordelijk voor onjuiste adresgegevens.

Levering van de artikelen

1. De bestelling wordt klaargemaakt en verzonden zodra de betaling is ontvangen. De datum van betaling is de datum van creditering van de betaling op onze rekening.
2. Het verzenden van de bestelling vindt doorgaans plaats binnen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling. Uitzonderingen zijn mogelijk en afhankelijk van beschikbaarheid van het artikel. MYPRO is niet verantwoordelijk voor vertragingen als er omstandigheden zijn buiten de controle van MYPRO. Wanneer de levering vertraging heeft opgelopen vanwege MYPRO ontvangt de klant hiervan bericht.
3. De klant was eigenaar van de artikelen nadat deze waren betaald. Het risico van de artikelen gaat voor de klant in op het moment van bezorging. Levering is “vanaf opslagplaats in Nederland”.

Land Levering methodeLevertijd
Nederland Standaard TNT1-5 werkdagen
Europa Standaard TNT2-8 werkdagen
Europa buiten EUWereldpakket speciaal TNT10-30 werkdagen
Rest van de wereldWereldpakket Speciaal of als Boeken TNT10-60 werkdagen

 

HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.